Szolgáltatásaink

szolgáltatásaink

Tervezői szolgáltatásaink

Az UTIBER számára nincs megoldhatatlan feladat. A mélyépítési projektek megtervezését cégünk magas szakmai háttere biztosítja.

Jelentős múltunknak és nagy tapasztalatunknak köszönhetően az UTIBER számára nincs megoldhatatlan feladat. Tevékenységünkben vezető szerepet tölt be
a mélyépítési, környezetvédelmi és egyéb infrastrukturális beruházások terén végzett mérnöki tervezés.

Szolgáltatásaink kiterjednek a projektek szokásos tervfázisainak (tanulmány, előzetes és részletes környezeti hatástanulmány, döntéselőkészítő, megvalósíthatósági, engedélyezési, tender, kiviteli, megvalósulási terv) elkészítésére, valamint az összes szakági (útépítési, forgalomtechnika, vízépítés, közmű, környezetvédelmi, növénytelepítési híd és egyéb műtárgy, építészet, gépészet, talajmechanika stb.) tervezési feladatokra egyaránt. A projektek keretében a tervezett létesítmények teljes körű hatósági engedélyeztetését is elvégezzük.

Büszkék vagyunk rá, hogy olyan projektekben volt meghatározó szerepünk, mint a 47-es főút hódmezővásárhelyi szakasz végcsomópontjának (Kopáncsi körhíd) vagy az M85-ös autópálya tervezése.

Tervezőként végzünk:

Út- és forgalomtechnikai tervezést

Az út- és forgalomtechnikai tervezés terén az UTIBER Magyarország egyik vezető tervező cége. Tevékenységi körünk kiterjed a teljes közúti infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyai, kereskedelmi és kommunális beruházások terveinek elkészítésére, valamint a közösségi közlekedési létesítmények komplex tervezésére is.

A projekteket végigkísérjük a tervezőasztaltól a megvalósításig, így az építési időszakban a vállakozó megbízásából tervezői művezetési feladatokat is vállalunk, közreműködünk.

Forgalmi modellezés

Tervezői osztályunk általunk végzett infrastruktúra tervezés folyamata forgalmi modellezéssel, szimulációval és költség-haszon elemzésekkel is támogatott. A modellezést és a szimulációt a PTV által fejlesztett közlekedéstervező szoftverekkel végezzük.

Híd- és műtárgytervezést

Műtárgyépítési osztályunk feladatai között első sorban az út- és vasúttervezési munkákhoz kapcsolódó közúti és vasúti aluljáró, illetve felüljáró hidak tervezése szerepel, emellett koordináljuk hídtervező alvállalkozóink tevékenységét is.

Vasúttervezést

Vasúttervező osztályunknak jelentős feladata a vasúthálózat rekonstrukciós és korszerűsítési tervezése. Foglalkozunk a vasút gerincét alkotó vasúti pálya építés-előkészítésének minden fázisát lefedő tervezéssel. Ennek során koncepcióterveket, megvalósíthatósági tanulmányokat, tanulmányterveket, engedélyezési és kivitelezési terveket, valamint megvalósulási terveket is készítünk. A tervezői művezetés is szervesen hozzátartozik tevékenységünkhöz.

Vízépítési tervezést

Önálló egységként működik a Vízépítési osztályunk, amely elsősorban az útépítési tervekhez szükséges feladatokat látja el a vízépítés, víziközmű-tervezés területén. Ide tartoznak többek között: az ivóvízhálózatok, ivóvízminőség-javító beruházások, szennyvízcsatorna hálózatok és szennyvíztisztító telepek tervezése

Közműtervezést (elektromos közművek)

Közműtervezési tevékenységünk során elsősorban az út- és vasúttervezési projekteket érintő közművek tervezésének koordinálását, közműgenplánok készítését, valamint az elektromos és vízi közművek teljes körű tervezését végezzük. Ide tartoznak az elektromos hálózatok, a távközlés és a szénhidrogén vezetékek tervezései egyaránt.

Környezetvédelmi és növénytelepítés-tervezés

Az UTIBER nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődésre, amiből adódóan a környezettudatos mérnöki munka mind a saját tevékenységénél, mind az általa felügyelt építéseknél kiemelkedően fontos szempont. Ezen tudatos szemlélet tevékenységi portfoliónkban is megmutatkozik. Nem véletlen, hogy tevékenységeink között meghatározó szerepet töltenek be a környezetvédelmi, vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási beruházások tervezési, illetve előkészítési munkái. Részt veszünk a szennyvíztisztítási és folyékonyhulladék-kezelési, valamint hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító fejlesztésekben, továbbá szennyezett talajok rehabilitációs feladataiban egyaránt. Az infrastruktúra projektjeink keretében a kertépítészeti, növénytelepítési feladatokat teljes körűen ellátjuk.

Geodézia

Geodézia osztályunk feladatai közé tartozik a Tervezési Igazgatóság, illetve szerződéses partnerei számára a különféle tervezési munkákhoz tervezési alaptérképek és egyéb geodéziai felméréseken alapuló munkarészek előállítása, továbbá a tervezési feladatokhoz kapcsolódó területszerzési tervek (kisajátítási tervek, erdő és mezőgazdasági más célú hasznosítási tervek, szolgalmi jogi tervek) készítése. Ezen túlmenően az osztály hatáskörébe tartoznak a cég tevékenysége során szükségessé váló egyéb geodéziai feladatok is mint például: kitűzések, geodéziai ellenőrző mérések, mozgásvizsgálatok.

 

» Mérnöki szolgáltatások
» Egyéb szolgáltatások

Top